Premies

Welke premies en voordelen zijn er?

Verbeterings-en aanpassingspremie Wonen Vlaanderen

Uw aanvraagformulier vindt u op de website www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be of bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie.

Voor meer informatie, bel het gratis nummer 1700.


Aanpassingspremies voor woningen Provincie Vlaams-Brabant

Voor ouderen en personen met een handicap.

Meer info via Dienst Wonen: Provincieplein 1-3010 Leuven, wonen@vlaamsbrabant.be, tel:016/26.73.11 of 016/26.73.39

Vraag ook inlichtingen bij Uw Gemeente.


VAPH

VAPH subsidieert hulpmiddelen en aanpassingen zoals Kinemagic die noodzakelijk zijn voor personen met een handicap. Kijk op www.vaph.be.


Verlaagd BTW tarief

Voor privé woningen die tenminste tien jaar bewoond zijn. Bij Seniorencomfort kan u bij plaatsing genieten bij een verlaagd tarief van 6% BTW

Welke uitkeringen zijn er om senioren te helpen?

Uitkeringen voor senioren

Wanneer een senior thuis wil blijven wonen en zijn zelfstandigheid wil behouden, wordt hij dagelijks geconfronteerd met een onvermijdelijke behoefte aan ondersteuning. Die hulp (dienstverlening, installaties of andere) kan echter een hoog prijskaartje hebben. Daarom heeft de overheid (FOD Sociale Zekerheid) een uitkering voorzien: de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).


Wat is THAB?

Door de vergrijzing van de bevolking wordt het aantal beschikbare plaatsen in rusthuizen steeds kleiner. In 2030 zal naar schatting bijna 1 persoon op 3 ouder zijn dan 60 jaar. Er moeten dus andere alternatieven gezocht worden. Met dit in gedachte werd de THAB in het leven geroepen. Deze tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan senioren van 65 jaar en ouder met een beperkte zelfredzaamheid.

De senioren moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering:

 • 65 jaar of ouder zijn
 • de Belgische nationaliteit hebben
 • in België gedomicilieerd zijn

Ze dienen eveneens hun recht op een rustpensioen en/of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) te doen gelden.


Hoe wordt het bedrag van de uitkering berekend?

De THAB-schaal is gebaseerd op de graad van zelfredzaamheid van de senior (wat hij nog kan) en zijn graad van afhankelijkheid (noden die hij heeft om een zekere zelfredzaamheid te behouden). Deze worden vastgesteld volgens de mogelijkheid om:

 • Zich te verplaatsen
 • Eten te bereiden en zelfstandig te eten
 • Zichzelf te verzorgen en aan te kleden
 • Huishoudelijke taken uit te voeren (woning onderhouden)
 • Te communiceren, sociale contacten te hebben
 • Gevaren in te schatten en te vermijden (kunnen leven zonder toezicht)

Voor elk van die aspecten wordt een score van 0 tot 3 toegekend aan de senior (0 = geen probleem, 1 = minimale moeilijkheden, 2 = aanzienlijke moeilijkheden, 3 = onmogelijk zonder hulp van anderen). De som van die 6 scores (tussen 0 en 18) bepaalt de categorie en het maximale bedrag waarop de senior recht heeft:

 • Categorie 1: 7 tot 8 punten, maximaal bedrag van € 981,68/jaar (€ 81,81/maand)
 • Categorie 2: 9 tot 11 punten, maximaal bedrag van € 3.474,30/jaar (€ 312,28/maand)
 • Categorie 3: 12 tot 14 punten, maximaal bedrag van € 4.556,11/jaar (€ 379,68/maand)
 • Categorie 4: 15 tot 16 punten, maximaal bedrag van € 5.364,69/jaar (€ 447,06/maand)
 • Categorie 5: 17 tot 18 punten, maximaal bedrag van € 6.589,77/jaar (€ 549,15/maand)

Minder dan 7 punten: de senior heeft geen recht op een THAB-toelage.

Opgelet, het gaat hier om maximumbedragen waarop de senior op basis van zijn categorie recht kan hebben. Het uiteindelijke bedrag zal afhangen van het gezinsinkomen (inkomen van de senior en diens partner).

Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Sociale Zekerheid.


Grote wijziging in 2017

Vanaf 1 januari 2017 werd de THAB-bevoegdheid overgedragen naar het Vlaamse Gewest voor alle inwoners van Vlaanderen. De regionalisering wordt ook nog doorgevoerd in het Waalse Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap, maar de precieze datum werd nog niet bepaald.